Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne to zawsze bardzo trudne chwile w działalności przedsiębiorców. Jeśli będą prowadzone nieprofesjonalnie, mogą zakończyć się negatywnym wynikiem i doprowadzić do upadku firm, czy strat finansowych.

Obecnie przedsiębiorcom rekomenduje się, aby przy takich postępowaniach korzystali z pomocy doświadczonych prawników. To tak naprawdę jedyna gwarancja, aby pozytywnie sfinalizować takie postępowania.

Przedsiębiorcy mają problemy z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – jakie?

Przede wszystkim nie znają przepisów prawa i spoczywających na nich obowiązków w tym zakresie. Niska jest również świadomość przedsiębiorców, co do ich praw w takich postępowaniach, jako stron. Przedsiębiorcy, chcąc zgłosić swoją upadłość, mają trudności już na początku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Po uzyskaniu postanowienia                          o upadłości, trudne jest również odnalezienie się w nowej sytuacji prawnej i faktycznej. Wielu przedsiębiorców nie rozumie, na jakich zasadach ma odbywać się spłata jego wierzycieli. Podobnych dylematów jest znacznie więcej. Pojawiają się one także w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych. Wielu przedsiębiorców wie, że restrukturyzacyjna to jedyna dla nich szansa na zapobiegnięcie upadłości. Problematyczne jest już jednak dla nich wszczęcie takiego postępowania, realizowanie planu restrukturyzacyjnego itp.  Jedyną szansą dla przedsiębiorców jest więc skorzystanie z usług zewnętrznych kancelarii prawnych, np. takich jak przykładowo Kancelaria TGC.

 

Skorzystanie z usług zewnętrznych prawników przy restrukturyzowaniu i upadłości firmy jest źródłem korzyści dla przedsiębiorcy – jakich?

Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskują kompleksowe i fachowe wsparcie przy wszelkich czynnościach, związanych z przygotowaniem, złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego albo                 o ogłoszenie upadłości. Angażując prawników ds. prawa restrukturyzacyjnego i naprawczego, przedsiębiorcy zyskują pewność, że ich interes będzie odpowiednio zabezpieczony na wszystkich etapach postępowań. Przedsiębiorcy dzięki takiej współpracy nie muszą samodzielnie występować, składać wyjaśnień wobec przykładowo syndyka, sędziego komisarza czy zarządcy, wierzycieli. Może to uczynić za nich profesjonalny pełnomocnik.

 

Zaangażowanie więc profesjonalnych prawników do postępowań restrukturyzacyjnych, naprawczych w firmach jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy dzięki temu dostatecznie zabezpieczą swój interes.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

72 − = 68