Ze względu na różnorodne sytuacje życiowe, jak na  przykład choroby wiele osób nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z utrzymaniem siebie i rodziny.  Często te problemy są przejściowe, jednak osoby na przykład niepełnosprawne mają problem z poradzeniem sobie samodzielnie w życiu. Dlatego też w wielu krajach jednym z ważniejszych aspektów działania państwa jest odpowiednie wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Przejściowe problemy i możliwości pomocy

 

Wsparcie socjalne to bardzo wiele aspektów działania, przede wszystkim takich jak różnego rodzaju zasiłki. najwięcej osób korzysta z zasiłków celowych i okresowych, które przyznawane są na określony czas lub jako pomoc finansowa na zrealizowanie określonego celu. Ich zadaniem jest przede wszystkim pomoc w trudnym okresie przejściowym, na przykład po utracie pracy. Aby otrzymać tego typu zasiłek należy spełnić określone kryteria, przede wszystkim dotyczące wysokości dochodu w rodzinie na jednego członka. W zakresie wsparcia znajdują się także zasiłki stałe czy renty socjalne. Prawo do nich mają osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia bądź stały się niepełnosprawne później, ale ze względu na niski staż pracy nie mają prawa do innych świadczeń.

 

Zasiłki rodzinne to także wsparcie

 

Wsparcie socjalne w Polsce to także szereg świadczeń na dzieci. Zalicza się do nich między innymi zasiłki rodzinne wraz z różnorodnymi dodatkami do nich. Są to dodatki z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej czy też rozpoczęcia roku szkolnego. Do systemu wsparcia zalicza się także świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Należą się one w sytuacji, gdy prawomocny wyrok nakazujący płacenie alimentów nie jest realizowany przez osobę do tego zobowiązaną. Aby uzyskać świadczenia rodzinne czy też świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć odpowiednio wypełnione wnioski oraz wykazać dochody na członka rodziny. w Obu przypadkach bowiem obowiązuje kryterium dochodowe. Do puli świadczeń rodzinnych dołączyło jakiś czas temu świadczenie wychowawcze, popularnie zwane programem 500 plus. Na drugie i kolejne dziecko jest ono przyznawane bez kryterium dochodowego, zaś na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium w przewidzianej ustawą wysokości.

Zobacz więcej na stronie więcej na teamt polityki społecznej pod adresem: http://otopieniadze.pl/finanse/czy-obecna-polityka-spoleczna-zrujnuje-panstwowe-finanse/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 67 = 73