Na szczycie walijskim w 2014 r. ustalono, że każdy kraj członkowski NATO będzie wydawał na obronność co najmniej 2 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB). Państwa mają 10 lat na wprowadzenie i respektowanie tego wymogu. Obecnie, większość europejskich państw należących do NATO wydaje zaledwie 1,47 proc. PKB na obronność. Wśród krajów, które spełniają wymogi można wymienić: Stany Zjednoczone, Polskę, Grecję, Estonię i Wielką Brytanię.

 

NATO to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, której celem jest obrona militarna przed wrogimi państwami. Obecnie, pełni on funkcję stabilizacyjną i zapewnia bezpieczeństwo militarne. NATO liczy 29 członków, a najnowszym jest Czarnogóra, która przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego 25 maja 2017 r.

 

NATO – kto wydaje najwięcej na obronność?

 

Największy udział w budżecie obronnym NATO mają Stany Zjednoczone, które w 2016 r. przeznaczyły na ten cel 660 mld dolarów. Udział finansowy w NATO Polski był kilkadziesiąt razy mniejszy, ale składa się na to wiele czynników. Wedle ustaleń poczynionych na szczycie walijskim w 2014 r. każde państwo sojusznicze zostało zobowiązane do tego, by przeznaczać na obronność przynajmniej 2 proc. PKB. Przy czym warto podkreślić, że cel ten ma być zrealizowany w ciągu 10 lat (do 2024 r.). Co ciekawe, wydatki na obronność Stanów Zjednoczonych stanowią ok. 70% wszystkich wydatków militarnych.

 

NATO – ile powinny wydawać na wojsko poszczególne kraje?

 

Nie ma stałej i z góry narzuconej kwoty, którą muszą przeznaczać na obronność państwa sojusznicze Paktu Północnoatlantyckiego. Nie jest to równoznaczne z całkowitą dowolnością, bowiem wedle ustaleń każde z państw NATO musi przeznaczać na cele militarne co najmniej 2 proc. PKB, co w praktyce oznacza, że wydatki na obronność uzależnione są od rozwoju gospodarczego, czyli: eksportu, importu, inwestycji zagranicznych itp.

 

NATO – pozycja Polski

 

Polska jest jednym z czterech państw europejskich, które przed wyznaczonym terminem (2024 r.) osiągnęły wymagany pułap wydatków militarnych. Oprócz Polski cel ten wypełniła także: Grecja, Estonia i Wielka Brytania. Przeciętnie państwa europejskie przeznaczają na obronność 1,47 proc.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 3 = 5