Ocena i kontrola pracy zatrudnionych jest ważna w każdym przedsiębiorstwie. Służy to lepszej motywacji, dokładności i efektywności pracy zatrudnionych. Jest też wyrazem troski i zabezpieczenia interesów pracodawcy.

Prowadzona w firmie ocena zatrudnionych powinna być realizowana zgodnie z systemem ocen pracowniczych. Ten warto, aby był opracowany profesjonalnie przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

System ocen pracowniczych — co to jest?

System ocen pracowniczych stanowi zbiór metodyk, regulaminów i procedur zgodnie z którymi jest prowadzona ocena pracy zatrudnionych w danym środowisku pracy. System ocen pracowniczych w swej strukturze zwykle zawiera:

  • wytyczne, jak powinna być wykonywana wzorcowa praca na danym stanowisku pracy,
  • listę działań, które są po zidentyfikowaniu traktowane jako błędy krytyczne i karane,
  • kryteria, techniki, metody, zgodnie z którymi jest weryfikowana wykonana praca przez zatrudnionych,
  • specyfikację, wskazujące, jaka skala punktowa jest stosowana przy ocenie zatrudnionych i jak wynik tej oceny wpływa na premię pracowników.

Jaki powinien być idealny system pracowniczy a kto powinien go opracować?

System ocen pracowniczych powinien posiadać trzy podstawowe cechy. Mianowicie powinien być:

  • przejrzysty: pracownicy powinni wiedzieć, jak powinna być modelowo idealnie wykonana praca na ich stanowisku, jakie działania są sprawdzane w ich pracy, jak oceniane, co jest traktowane jako błąd,
  • sprawiedliwy: ocena powinna karać pracowników za rzeczywiste błędy, zaniedbania, a nie np. za aktywności, których w ogóle nie są w stanie wykonać,
  • etyczny: kluczowe jest, aby kryteria oceny przyjęte w systemie były etyczne, należy odrzucać wymogi, które byłyby dla pracownika nieosiągalne do spełnienia, czy których spełnienie podczas wykonywanej pracy naruszałoby jego prawa pracownicze.

System ocen pracowniczych powinien być wreszcie stworzony indywidualne dla danej firmy. Musi uwzględniać jej specyfikę działania, kulturę pracy czy narzędzia, wyposażenie stanowisk pracy, jakie mają zatrudnieni. System ocen pracowniczych, by dobrze spełniał stawiane mu cele, powinien zostać powierzony do przygotowania ekspertom ds. zarządzania zasobami ludzkimi z firm zewnętrznych, np. takich jak  Contract Administration. Tylko wtedy pracodawca może mieć pewność, że stosuje system, który będzie miał wymierny wpływ na pracę zatrudnionych. Ważne jest również, aby przed wprowadzeniem nowego systemu ocen pracowniczych odbyło się specjalne spotkanie z zatrudnionymi. Powinni możliwie zawczasu znać kryteria i zasady oceny ich pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

68 + = 76